โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จุดที่สาม ณ เขื่อนภูสิงห์


โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จุดที่สาม ณ เขื่อนภูสิงห์ นักเรียนและคณะครู ทานอาหารกลางวัน และเล่นน้ำคลายร้อน อย่างสนุกสนาน27-03-2562