โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการก่อนที่จะปิดเทอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลังจากนักเรียนสอบปลายภาคเสร็จทุกชั้น

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการก่อนที่จะปิดเทอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลังจากนักเรียนสอบปลายภาคเสร็จทุกชั้น และวางแผนการดำเนินงานช่วงปิดเทอม27-03-2562