คณะนิเทศ สพป.ศก.3

วันนี้อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563: คณะนิเทศ สพป.ศก.3 มานิเทศเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 2 / 63 ได้รับคำชื่นชมอย่างดี ขอขอบคุณกำลังใจที่ดี ที่คณะนิเทศมอบให้02-12-2020 12:42:44