ข่าวและกิจกรรมหัวเรื่อง วันที่
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560 เทอม 2 (0/42)
12/11/2560
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (0/179)
06-10-2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมและคณะที่ปรึกษา (0/142)
04-10-2560
โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน (0/140)
26-09-2560
โครงการฟันสวยยิ้มใส (0/152)
26-09-2560
โครงการอาหารกลางวัน (0/132)
25-09-2560
ทักษะวิชาการระดับกลุ่ม (0/137)
22/09/2560
มอบยางอะไหล่รถมอร์ไซต์ (0/122)
20-09-2560
โฎนตา โรงเรียนบ้านแทรง (0/103)
20-09-2560
ตำนานเมืองขุขันธ์ (0/146)
18-09-2560
ประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ (0/108)
18-09-2560
แซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ (0/124)
15-09-2560
ดาวเรืองเรืองรอง (0/116)
14-09-2560
ที่นี่โรงเรียนบ้านแทรง โรงเรียนของเราน่าอยู่ (0/136)
07/09/2560
โครงการของโรงเรียนดีประจำตำบล (0/184)
30-08-2560
อบรมวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)โดยใช้กระบวนการ PLC (0/132)
27-08-2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (0/223)
11-08-2560
รพ.สต.นาก๊อกตรวจสุขภาพนักเรียน (0/170)
02-08-2560
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (0/179)
02-08-2560
กีฬาอำเภอขุขันธ์ (0/150)
13/07/2560
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (0/227)
08-07-2560
สามัคคีคือพลัง (0/197)
07-07-2560
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (0/110)
07-07-2560
อบรมวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) (0/127)
07-07-2560
ฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด (0/134)
06-07-2560


หน้าแสดงผล :   1  2  3  4  5  6  ถัดไป >