ข่าวและกิจกรรมหัวเรื่อง วันที่
มอบยางอะไหล่รถมอร์ไซต์ (0/27)
20-09-2560
โฎนตา โรงเรียนบ้านแทรง (0/14)
20-09-2560
ตำนานเมืองขุขันธ์ (0/49)
18-09-2560
ประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ (0/31)
18-09-2560
แซนโฎนตาเมืองขุขันธ์ (0/61)
15-09-2560
ดาวเรืองเรืองรอง (0/51)
14-09-2560
ที่นี่โรงเรียนบ้านแทรง โรงเรียนของเราน่าอยู่ (0/79)
07/09/2560
โครงการของโรงเรียนดีประจำตำบล (0/127)
30-08-2560
อบรมวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)โดยใช้กระบวนการ PLC (0/66)
27-08-2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (0/138)
11-08-2560
รพ.สต.นาก๊อกตรวจสุขภาพนักเรียน (0/115)
02-08-2560
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (0/131)
02-08-2560
กีฬาอำเภอขุขันธ์ (0/118)
13/07/2560
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (0/167)
08-07-2560
สามัคคีคือพลัง (0/159)
07-07-2560
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (0/86)
07-07-2560
อบรมวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) (0/105)
07-07-2560
ฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด (0/107)
06-07-2560
1ก.ค.วันสถาปนาลูกเสือและวันเกิดโรงเรียน (0/134)
01-07-2560
กีฬากลุ่มใจดี-ห้วยสำราญ (0/119)
30-06-2560
ฝึกนักเรียนทำดอกไม้จันทร์ (0/133)
27-06-2560
ธรรมะคือคุณากร (0/113)
26-06-2560
ทดสอบ ภาพ (0/103)
26-06-2560
พิธีไหว้ครู 8 มิ.ย. 60 (0/394)
08-06-2560
กีฬากลุ่มใจดีห้วยสำราญ (0/273)
06-06-2560


หน้าแสดงผล :   1  2  3  4  5  6  ถัดไป >