ข่าวและกิจกรรมหัวเรื่อง วันที่
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 (0/41)
22-02-2561
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (0/41)
22-02-2561
นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม ดนตรีคู่ชีวิต และร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต (นักเรียนในยุค 4.0) (0/40)
31/01/2561
โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็น หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (0/48)
29-01-2561
คณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน (0/99)
29-01-2561
คำขวัญและสาร เนื่องโอกาส ?วันเด็กแห่งชาติ? ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. (0/73)
10-01-2561
พระราโชวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (0/31)
10-01-2561
วีดีโอการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2 (0/107)
09-01-2561
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (0/111)
08-01-2561
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้าเหรียญรางวัล..การแข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางฯประจำปี 2560 (0/73)
08/01/2561
โรงเรียนวัดเตาปูนแข่งขันขับขานประสานเสียงระดับภาคกลางฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (0/88)
06/01/2561
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (0/125)
24-12-2560
วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมเปิดงานกีฬาสี บริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด (0/148)
29-11-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดพิธีราชสดุดี เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าปี 2560 (0/105)
24/11/2560
โรงเรียนวัดป่าไผ่ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต (0/143)
14-11-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (0/129)
14-11-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมผู้ปกครอง เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 (0/50)
14-11-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับขานประสานเสียง ป. 1 - 6 สพป.สระบุรี 2 ปี 2560 (0/77)
19-10-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและตะวันออก ปีการศึกษา 2560 (0/72)
06-10-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา (0/200)
28-09-2560
โรงเรียนวัดเตาปูน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับสหวิทยศึกษา ปี 2560 (0/81)
28-09-2560
QR-Code แนะนำโรงเรียนวัดเตาปูน (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สพฐ. อัพเดตล่าสุด (0/319)
14-09-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนอผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (0/220)
12-09-2560
คุณครูโรงเรียนวัดเตาปูนเข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปี 2560 (0/230)
28-08-2560
โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นวิทยากรการอบรมการอัพโหลดข้อมูลและภาพกิจกรรมออนไลน์ โรงเรียนคุณธรรม (0/122)
28/08/2560


หน้าแสดงผล :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป >