ข้อมูลศิษย์เก่า

 
เลือกรุ่น :ศิษย์เก่าทั้งหมด 7 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล

นาย อนุชิต ดาราวรรณ์ (144)
กำลังเรียนอยู่ ครับ

สุวรรณี สาลการ (148)
รักทุกคมที่ดีกับเรา

สมพร ปักเคธาติ (172)
เด็กบ้านหนองตาด

บังเอิญ สีไว (139)
อยากทำความรู้จัก

มงคล ทองเรือง (147)

จุฑามาศ มะธิปิไข (210)
จบจากโรงเรียนบ้านปะคำดง

จาริยา เคล้าพิมาย (236)
so long take care...

ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
พบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ อีเมล์

ข้อมูลส่วนตัว
รุ่น :
ห้อง : * ระบุห้องของท่าน เช่น ห้อง ม. 6/1 เลือกเป็น 1
ชื่อ-นามสกุล :
โทรศัพท์ :
ระบบกระดานสนทนาส่วนตัว
อนุญาตให้มี กระดานสนทนาส่วนตัว

สถานที่ทำงาน
สถานที่ทำงาน :
ที่ตั้ง :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ :
ข้อความสั่วนตัว :
รูปถ่าย :
(size 300*300 เฉพาะ ไฟล์ภาพนามสกุล jpg,jpeg, gif ,ไม่รับนามสกุล bmp)
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด จะเผยแพร่แก่นักเรียนและผู้เยี่ยมชม ขอความอนุเคราะห์ใช้รูปภาพที่สุภาพ และเหมาะกับสถานศึกษา

กรุณาใช้ภาพที่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีข้อมูลเข้าสู่ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Email : * Username (ต้องมี)
Password : * Password สำหรับแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
Password อีกครั้ง: * กรอก Password ซ้ำ เพื่อยืนยันอีกครั้ง
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด