ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 10 รายการ
 ‹ First  3 4 5 6 7  Last ›
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นายสุไหรหมาน ดำใหม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : เรียนอยู่ มอ.ปัตตานี
ข้อความ : เรียนอยู่ มอ.ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์เอกเคมี

วันที่ 24/06/2552
2
นายปิยะ ปะดุกา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวชิรานุกูล
ข้อความ : อัสสาลามูอาลัยกุม
สลามถึงครูเเละน้อง ๆ ทุกคน ขอให้อัลเลาะทรงคุ้มครองเราทุกคนให้พ้นจากความชั่วและสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ


วันที่ 23/06/2552
3
ฝ้าย ฟารีดา ขุนจันทร์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อความ : คิดถึงครูทุกคน และเพื่อนๆรุ่น48

วันที่ 17/06/2553
4
บุรณา เกปัน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อความ : อัสลามมูอาลัยกุม คึดถึงครูทุกท่าน รุ่นพี่รุ่นน้องมากๆเลย
คึดถึงอรุณศาสน์จังเลย


วันที่ 10/06/2552
5
เฟาซี ดำยูโซ๊ะ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : เรียนอยู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
ข้อความ : เด็กสตูล (เด็กดูสน)
อัสลามูอาลัยกุม ครูทุกคนสบายดีม้าย คิดถึงครูและน้องๆทุกคน อีชาอัลลอ ถ้าว่างๆจะไปเยี่ยม...


วันที่ 09/06/2552
6
นายสามารถ ยังหาด
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ข้อความ : สลามถึงคุณครูทุกท่าน และเพื่อนๆทุกคน

วันที่ 19/06/2553
7
อรัญญา หมานหมิด
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : SKRU
ข้อความ : [email protected]

วันที่ 05/11/2552
8
ด.ต.เจษฎา ปะดุกา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง
ข้อความ : 1.รองประธานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งชาติ(รุ่นที่ 3)
2.ประธานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนภาคใต้(รุ่นที่ 3)
3.ผู้ประสานงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.ผู้ประสานงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5.ผู้ประสานงาน 4 ภาค กระทรวง ICT /TOT
6.ผู้ควบคุมดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลควนโดน(ชุมชนบ้านนาปริก)
7.webmaster สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง จังหวัดสตูล
8.webmaster ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริก
9.webmaster naprik.moobanthai.com
10.วิทยกรเครือข่าย Satunweb.net
11.เว็บไซต์ที่สามารถติดต่อ
11.1 http://khuankalong.satun.police.go.th
11.2 http://st1.satunweb.net/pjr.net
11.3 http://naprik.moobanthai.com
11.4 http://naprik.tkc.go.th


วันที่ 20/05/2552
9
อาอีฉะ เทศอาเส็น
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
ข้อความ : สลามถึงครูทุกคน รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ คิดถึงอรุณศาสน์จัง

วันที่ 19/03/2552
10
Rohadeen Wattanah
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : University
ข้อความ : สลามถึงอุสตาซ อุสตาซะฮ์ คุณครู เเละพี่น้องชาว อ.ว.ม. ทุกคน

วันที่ 05/10/2552