เพื่อนบ้าน


โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]


โดย : [สุพรรณบุรี เขต 3]

ผู้บริหาร

director4238.jpg
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้ดูแลเว็บไซต์

ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3


ประธานนักเรียน