ข่าวเพื่อนบ้าน [สุพรรณบุรี เขต 3]

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุพรรณบุรี]

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มหิงสาสายสืบ.. (2979) 20/09/2558

17 - 18 กันยายน 2558 ตัวแทนนักเรียนเข..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

เกษียณอายุราชการ.. (3139) 20/09/2558

ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราช..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

มหิงสาสายสืบ.. (4395) 27/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ กล่าวต้อนรับทีมงานมห..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้.. (3907) 04/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมป..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21.. (2919) 04/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ร่วมศึกษาดูงาน โรงเ..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

ข่าวเขตการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

หนังสือราชการ สพฐ.