ข่าวเพื่อนบ้าน [สุพรรณบุรี เขต 3]

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุพรรณบุรี]

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มหิงสาสายสืบ.. (3753) 20/09/2558

17 - 18 กันยายน 2558 ตัวแทนนักเรียนเข..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

เกษียณอายุราชการ.. (4013) 20/09/2558

ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราช..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

มหิงสาสายสืบ.. (5891) 27/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ กล่าวต้อนรับทีมงานมห..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้.. (5170) 04/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมป..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21.. (3526) 04/07/2558

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ร่วมศึกษาดูงาน โรงเ..
โดย : โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ [สุพรรณบุรี เขต 3]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ