ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา เขต 4]

นายประกอบ สอนใหม่ ประธานกลุ่มกุดจิกนากลาง.. (172) 27-11-2560

นายประกอบ สอนใหม่ ประธานกลุ่มกุดจิกนากลา..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

นายอบต.นากลาง ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกุดจิกนากลางเกมส์.. (152) 27-11-2560

พิธีเปิดการแข่งขันกุดจิกนากลางเกมส์ นายก..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

กุดจิกนากลางเกมส์.. (176) 27-11-2560

กลุ่มโรงเรียนกุดจิกนากลางจัดการแข่งขันกี..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

โครงการบริโภคผักและผลไม้ภายในโรงเรียน.. (220) 08/11/2560

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ได้รับเลือกจาก สสส. ให..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

พิธีเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่.. (229) 08/11/2560

่โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับท..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

ขอรับบริจาคลูกเปตอง.. (7168) 26/07/2558

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีความประสงค์ขอ..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

อบรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.. (3524) 23/05/2558

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2558 ครูวิชญะรั..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์อย่างเข้ม .. (4220) 02/12/2557

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่.. (5486) 04/06/2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน.. (3174) 09/05/2557

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อข..
โดย : โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม [นครราชสีมา เขต 4]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ