ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา เขต 4]

ทัศนศึกษาบึงฉวาก.. (5213) 05/03/2559

ทัศนศึกษา บึงฉวาก สุพรรณบุรี..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

ปรับพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน.. (3109) 22/02/2559

มีหน่วยงาน IBCI นำรถมาช่วยปรับพื้นที่ด้า..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

หมอมาตรวจฟัน.. (5142) 22/02/2559

เจ้าหน้าที่จากรพ.สูงเนินมาเคลือบฟันอนุบา..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

อนุบาลเที่ยวสวนสัตว์.. (4970) 22/02/2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

เยี่ยมบ้านนักเรียน.. (4674) 22/02/2559

เยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

ขอรับบริจาคลูกเปตอง.. (3592) 26/07/2558

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีความประสงค์ขอ..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

อบรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.. (1280) 23/05/2558

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2558 ครูวิชญะรั..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์อย่างเข้ม .. (1968) 02/12/2557

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่.. (2573) 04/06/2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน.. (1667) 09/05/2557

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อข..
โดย : โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม [นครราชสีมา เขต 4]

ข่าวเขตการศึกษานครราชสีมา เขต 4

หนังสือราชการ สพฐ.