ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา เขต 4]

โครงการบริโภคผักและผลไม้ภายในโรงเรียน.. (47) 08/11/2560

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ได้รับเลือกจาก สสส. ให..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

พิธีเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่.. (31) 08/11/2560

่โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับท..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .. (25) 08/11/2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ซึ่งได้ย้ายมาจา..
โดย : โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)

ทัศนศึกษาบึงฉวาก.. (8151) 05/03/2559

ทัศนศึกษา บึงฉวาก สุพรรณบุรี..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

ปรับพื้นที่ด้านหลังโรงเรียน.. (5363) 22/02/2559

มีหน่วยงาน IBCI นำรถมาช่วยปรับพื้นที่ด้า..
โดย : โรงเรียนบ้านบุใหญ่

ข่าวเพื่อนบ้าน [นครราชสีมา]

ขอรับบริจาคลูกเปตอง.. (6909) 26/07/2558

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีความประสงค์ขอ..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

อบรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.. (3298) 23/05/2558

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2558 ครูวิชญะรั..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ประเมินครูผู้ช่วยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์อย่างเข้ม .. (4047) 02/12/2557

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่.. (5300) 04/06/2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห..
โดย : คณิตศาสตร์ ห้วยลึกผดุงวิทยา [นครราชสีมา เขต 4]

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน.. (2990) 09/05/2557

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อข..
โดย : โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม [นครราชสีมา เขต 4]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ