ระบบฐานข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ


แบบอาคาร จำนวนห้อง จำนวนชั้น ปีที่สร้าง งบประมาณ สภาพการใช้งาน

อาคารเรียน สปช.105/29 คลิกเพื่อดูรูป
5 2 2541 1,924,700.00 ใช้การได้ดี

เอนกประสงค์ สปช.205/26 คลิกเพื่อดูรูป
1 1 2533 980,000.00 ใช้การได้ดี

ส้วม สปช.601/26 คลิกเพื่อดูรูป
4 1 2528 40,000.00 ใช้การได้ดี

บ้านพักครู คลิกเพื่อดูรูป
1 1 2519 60,000.00 ใช้การได้ดี

อาคารเรียน 008 คลิกเพื่อดูรูป
5 1 2517 275,000.00 ใช้การได้ดี
โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ
1 1 2515 40,000.00 ใช้การได้ดี

อาคารเรียน 004 คลิกเพื่อดูรูป
5 1 2510 120,000.00 ใช้การได้ดี