ระบบฐานข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ


แบบอาคาร จำนวนห้อง จำนวนชั้น ปีที่สร้าง งบประมาณ สภาพการใช้งาน
อเนกประสงค์ คสล.
1 1 25 ไม่ระบุ ใช้การได้ดี
017
11 2 2481 ไม่ระบุ พอใช้การได้