โรงเรียนบ้านทับไฮ [อุดรธานี เขต 2]

บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ซ.กลางหมู่บ้าน ถ.ท่ายม-นาเหล่า ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340