ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านแทรง  ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์

0610520638