ผู้บริหาร

นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
Email : [email protected]
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน : -โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
-โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา