ผู้บริหาร

นายเด็ดดวง ชมศิริ
ตำแหน่ง : ผอ.รร.9ธค.49ถึง15มค.53
การศึกษา : คม.(บริหารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน :