ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ปรึกษาตน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email :
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุน