ผู้บริหาร

นายราเชนทร์ อัศเวศน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษา : พ.ศ.2504 - 2509 โรงเรียนศิริวิทยากร จ.นครราชสีมา วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2510 โรงเรียนเมืองชัยนาท วุฒิ ป.7
พ.ศ. 2511 - 2513 โรงเรียนบำรุงราษฏร์ จ.ชัยนาท วุฒิ ม.ศ. 3
พ.ศ. 2514 - 2515 วิทยาลัยครูนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ วุฒิ ป.กศ
ประวัติการทำงาน : 1 สิงหาคม 2518 ครุจัตวาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
1 ตุลาคม 2519 ครุ1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
25 พฤศจิกายน 2520 ครู 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
1 กุมภาพันธ์ 2524 อาจาร์ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
3 มิถุนายน 2528 ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย