ผู้บริหาร
ยุพิน เลิศรัตนพันธ์
ตำแหน่ง : Manager
Email : yupin.land@gmail
การศึกษา : ปริญญาตรี
ประวัติการทำงาน : อดีตครู