ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รสชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหอยฯ
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน :