ผู้บริหาร

นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยครูมหาสารคาม (คบ.)พลศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศษ.ม.)บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน : บรรจุที่โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ เป็นครูสายผู้สอน ๑๗ ปี และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านต้าย อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ประมาณ ๑ ปี และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนาวา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ๒ สัปดาห์ จีงย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕