ผู้บริหาร

นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน :