ชื่อ-นามสกุล

นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโท

โทรศัพท์

0862601929

Email

[email protected]

รูปถ่าย