ชื่อ-นามสกุล

นายเล็ก ชนะชัย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

โทรศัพท์

086-129-1539

รูปถ่าย