ชื่อ-นามสกุล

นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

โทรศัพท์

0818717567

Email

[email protected]

รูปถ่าย