ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
05/09/2552
  
โรงเรียนขาดแคลนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นจำนวนมาก ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10 เครื่อง
นายจำรูญ มลิพันธ์ 0817250848