ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/11/2552
  
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง มีความต้องการขอรับบริจาคท่านผู้ใจบุญ
นายสุรชาติ หอมละม้าย 081-8080363