ต้องการรับบริจาค : ของเล่นภาคสนาม

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/11/2552
  
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ยังขาดของเล่นภาคสนามเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียน
***หากประสงค์จะบริจาคให้ติดต่อที่ 073471531