ต้องการรับบริจาค : ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
03/12/2552
  
ด้วยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด จึงได้จัดโครงการรับบริจาคเงิน
เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดตามความประสงค์ของโรงเรียนที่แจ้งความ จำนงขอรับบริจาค และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เข้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน
' THAMMASAT BOOK FESTIVAL' ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2552
ณ อาคารยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นว่า ท่านและองค์กรของท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรการศึกษาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ซึ่งท่านสามารถเลือกชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะบริจาคได้จากรายละเอียดของแต่ละโรงเรียน และโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู
ชื่อ ผ้าป่าหนังสือ ธรรมศาสตร์ บุ๊คเฟสติวัล เลขที่ 008-2-16777-5 เพื่อศูนย์หนังสือ จะได้รวบรวมยอดบริจาคของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งให้โรงเรียนทราบและดำเนินการจัด หาหนังสือตามต้องการในวงเงินที่ได้รับบริจาค จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในงาน 'THAMMASAT BOOK FESTIVAL' นี้

อนึ่ง การบริจาคตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ศูนย์หนังสือมีความยินดีจัดทำป้ายชื่อแจ้งการอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่าน เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ได้รับการอนุเคราะห์จากท่าน นำไปติดไว้ยังห้องสมุด

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับจิตศรัทธาจากท่านในการร่วมสร้างสรรค์ความรู้สู่เยาวชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล และขอให้กุศลจิตนี้จงดลบันดาลให้ท่าน และองค์กรของท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จทุกประการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6133899 หรือ 02-6234693
จิราธิป ด่อนแจ้ง 0862128870