ต้องการรับบริจาค : ขอรับบริจาคเป็นตัวเงินหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/01/2553
  
ต้องการขอรับบริจาคในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อนักเรียนในการเรียนการสอนเนื่อจากนักเรียนบางส่วนต้องไปเรียนในวัดจำนวน 200 กว่าคนที่ไม่มีห้องเรียนที่จะเรียนในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
053452018