ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
16/02/2553
  
โรงเรียนบ้านศรีสุข เป็นโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนครูและงบประมาณ ต้องการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อไอซีที ที่ทันสมัย เช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อภิชาติ ศิริสม 0866431240