ต้องการรับบริจาค : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี 2553

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
10/03/2553
  
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2553
ที่โรงเรียนบ้านคำนาดี ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในโรงเรียน
เนื่องจากเป็นที่ลุ่ม น้าท่วม จึงลำบากในการเดินทางมาเรียน
จึงขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าร่วมกัน ระหว่าง วันที่ 13-14 เมษายน 2553
ผอ.มหิดล พลเยี่ยม 043611779, 0872335372