ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/04/2553
  
โรงเรียนยังขาดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ร.ร.ปางตองประชาสรรค์ 053690113