ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์,วัสดุการศึกษา,สื่อ,วัสดุอื่นๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/02/2552
  
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ วัสดุการศึกษา,สื่อการเรียนและวัสดุอื่นๆที่ผู้ประสงค์จะบริจาค
ผอ.เทวัน/ครูศรัญญา 0847304662