ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/06/2553
  
โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ ไว้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทุกท่านที่เมตตา บริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ผู้อำนวยการ 0898403466