ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/06/2553
  
โรงเรียนนาเจริญวิทยาร่วมกับพระอาจารย์สังวน วัดบ้านชมภูทอง จะดำเนินการสร้างอุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน แต่ยังขาดงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท จึงขอรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมสร้างอุกรณ์สนามเด็กเล่นในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป
นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ 0818734169