ต้องการบริจาค : พัดลม

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
05/07/2553
  
ห้องดนตรีเก่า ไม่มีฝ้า ร้อนมาก ขอบริจาคพัดลมหน่อยครับ เด็กนั่งเรียนกับพื้น เชิญชวนผู้มีจิตศัทรธา บริจาคพัดลม
ครูกิจจา 0892820614