ต้องการรับบริจาค : เสื้อกันหนาว...ช่วยเด็กน้อย...คลายหนาว...บนดอยเขาค้อ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
23/10/2553
  
ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาว...
...ช่วยเด็กน้อย...คลายหนาว...บนดอยเขาค้อ
ด้วยโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า นำโดยดร.สุพจน์ ประไพเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน
วิสัยทัศน์ก้าวไกล...ช่วยเด็กน้อย...คลายหนาว...ใกล้ฤดูหนาวจะมาเยือน
ขอรับบริจาคเสื้อกันหนาว จากผู้มีจิตศรัทธา
ขอบคุณทุกท่านคะ...
คณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 056-750-435-6 /087-840-9395