ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์สำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/10/2553
  
ทางโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์มีความประสงค์อยากจะขอรับ บริจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ ให้เกิดประโยชน์และการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ขอบขอบคุณมานะที่นี้
ครูป้อม 044-870544 085-1057202