ต้องการรับบริจาค : เครื่องเสียงประกวดร้องเพลงและเล่านิทาน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/11/2553
  
ขอรับบริจาคเครื่องเสียงประกวดร้องเพลงและเล่านิทานเพื่อให้บุตรหลาน เยาวชนของชาติมีใจรักในการแสดงออกที่ถูกทางโดยไม่หันไปพึ่งพายาเสพย์ติดครับ
อนุวรรตน์ 0832277796