ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/11/2553
  
โรงเรียนวัดอัมพวันฯ จะปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนใหม่ ซึ่งห้องเรียนปัจจุบันนั้นเล็กและแคบมาก คอมพิวเตอร์บางเครื่องชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ปัจุจบันมีเครื่องตอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนและใช้ทำงานธุรการได้ จำนวน 5 เครื่อง
นายบวร เอกขระ 086-2068219