ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/12/2553
  
ด้วยโรงเรียนบ้านคำน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในป่าดงแคนใหญ่ จ.อำนาจเจริญ ขาดคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน
นายประกาศ สว่างวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 0833282521