ต้องการรับบริจาค : สมทบทุนสร้างหอประชุมโรงเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
10/01/2554
  
คณะกรรมการสถานศึกษา , คณะครู , ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกล้วย ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กำหนดจัดงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอประชุม ขนาด 20 x 40 เมตร งบการก่อสร้างประมาณ 2,500,000 บาท
โรงเรียนบ้านกล้วย 044430557