ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ มือสอง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
28/03/2554
  
ขอความอนุเคราะห์กับผู้มีจิตศัทธาที่จะบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นายดิเรก ภาโสม 0892747595