ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/04/2554
  
เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในชุมชนยากจนต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับสอนนักเรียนให้มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์จึงขิรับบริจากจากหน่วยงานหรือผู้ต้องการให้ความช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 0844942364