ต้องการรับบริจาค : เงินบริจาคในการก่อสร้าง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
06/05/2554
  
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือต้องการรับบริจาคเงินในการก่อสร้างเรือนพยาบาลเป็นอาคารเอกเทศ ขนาด 6x15 เมตร งบประมาณ 80,000 บาท เพื่อใช้เป็นห้องพยาบาล ซึ่งจะใช้บริการนักเรียนเมื่อไม่สบายทั้งที่อยู่โรงเรียน หรือในกรณีที่ผู้ปกครองมีธุระไม่อาจดูแลบุตรหลาน มีความจำเป็นต้องทำงาน โดยจะใช้อาคารที่สร้างนี้เป็นที่รองรับนักเรียนในยามจำเป็น
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 0-5675-6236 (โรงเรียน) / 08-3216-2212 (ครูทวี)