ต้องการรับบริจาค : ทุนการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/04/2554
  
เรียนเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนนักศึกษา เพื่อมอบในวันไหว้ครูที่ 2 มิถุนายน 2554
ฝ่ายจัดหาทุนการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 056-982621