ต้องการรับบริจาค : ขวดบรรจุน้ำดื่ม

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
27/04/2554
  
ด้วยหมู่บ้านยังต้องการขวดบรรจุน้ำดื่ม เป็นจำนวนมากเนื่องจากดำเนินงานด้านการจำหน่ายน้ำดื่มหมู่บ้าน แล้วขวดหายไป