ต้องการรับบริจาค : ห้องสมุดครบวงจร

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/05/2554
  
เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านโป่งไทร ยังไม่มีห้องสมุดที่จะสามารถตอบสนองความต้องการในการศึกษาของนักเรียนได้ จึงขอรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือวัสดุจัดทำห้องสมุดเพื่อให้มีห้องสมุดไว้รองรับความต้องการ
นายเล็ก ชนะชัย 0861291539