ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์กีฬา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/03/2552
  
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม มีความประสงค์ที่จะขอรับบริจาคอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ทุกชนิด เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ขอขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 0847304662